เกี่ยวกับผู้เขียน

ปรีชญา เดชากุล   

(Mrs.Preechaya Dachakul)   

ปรีชญา เดชากุล หรือ “พราว” เกิดที่กรุงเทพมหานคร ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมๆ กับการทำกิจกรรมทางสังคมในหลายๆ ด้าน จนเรียนจบและได้เข้าทำงานประจำด้านสื่อสารมวลชนจนถึงปัจจุบันนี้ ด้วยความรักการอ่านและการเขียนมาตั้งแต่วัยเด็ก ทำให้เธอไม่เคยละทิ้งความฝันในการเดินทางสายนักเขียน และอยู่กับอาชีพงานเขียนมากว่า 10 ปีแล้ว โดยปรีชญา พราวมีผลงานการเขียนที่หลากหลายรูปแบบทั้งสารคดี บทกวี ด้านงานบันเทิง เศรษฐกิจ และงานด้านข่าวสารที่มีการเขียนเรื่องราวที่อัพเดทใหม่ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ตรงจากการทำหน้าที่สื่อมวลชน และได้ถ่ายทอดเรื่องราว และแสดงทัศนะต่อสังคมที่ดี จึงทำให้งานเขียนงานอย่างตรงไปตรงมาถือเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมยุคนี้เป็นอย่างมาก